کتاب‌های منتشر شده

انتشارات سفیر خرد در زمینه اجتماعی، اقتصادی، ادبیات، فرهنگ و هنر، اقدام به انتشار کتاب می کند.

این انتشارات تاکنون کتاب هایی در زمینه شهروندی و تحت سلسله کتاب های آیین شهروندی، منتشر کرده است. این کتاب ها شامل «فرهنگ رانندگی»، «رانندگی ایمن با موتورسیکلت و دوچرخه» و «چگونه پس انداز کنیم» است. چاپ این کتاب ها اکنون به پایان رسیده و در صورت نیاز، امکان چاپ دوباره در کمترین زمان وجود دارد.

همچنین، انتشارات مذکور، برای یک دوره کوتاه، مراحل اولیه انتشار (دریافت مجوز فیپا و چاپ) تعدادی کتاب از آشنایان در زمینه کنکور را متقبل شد. انتشارات سفیر خرد اکنون هیچ فعالیتی در این زمینه ندارد.

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط انتشارات سفیر خرد، کتاب داستان کودکانه «ماجرای یوزی کوچولو» برای گروه سنی ب و ج (دانش آموزان دبستانی) است. در صورت تمایل به خرید این کتاب، با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید.

0912-2389762

ایمیل فعال و پاسخگو: y.bahmanabadi@gmail.com